Montessori

Celem stosowania metody Marii Montessori jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym oraz wspieranie jego spontanicznej i twórczej aktywności. Dzięki stosowaniu tej wspaniałej metody pomagamy przygotować Wasze dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz późniejszego życia. Założeniem Pedagogiki według Marii Montessori jest, aby każde dziecko pracowało według własnego tempa i możliwości, samo wybierało zadania do których jest już gotowe i decydowało, czy chce doskonalić już opanowane umiejętności, czy też podejmować nowe wyzwania. Dziecko samo decyduje o rodzaju i miejscu pracy, wybiera, czy chce pracować samodzielnie, czy w niewielkiej grupie. Sprawia to, że dzieci uczą się koncentracji, organizacji pracy i współpracy w grupie, a jednocześnie rozwijają swoje indywidualne cechy osobowości. Dzieci są zachęcane do doprowadzenia zadań do końca, uczą się czerpać satysfakcję z wykonanego ćwiczenia.

Otoczenie

Grupa dzieci w naszym przedszkolu jest zróżnicowana wiekowo. Jest to jedno z podstawowych założeń pedagogiki Marii Montessori. Taki charakter grupy pozwala stworzyć naturalne środowisko, tak jak poza przedszkolem. Wpływa to korzystnie zarówno na dzieci młodsze, które czerpią inspiracje od starszych i uczą się od nich, jak i na starsze, które naturalnie rozwijają swoją opiekuńczość oraz utrwalają już zdobyte umiejętności.

Maria Montessori dużo uwagi zwracała na otoczenie dziecka podczas pracy. W naszym przedszkolu, zgodnie z wypracowanymi przez nią zasadami, jest ono uporządkowane i estetyczne, każdy przedmiot ma swoje miejsce. Dzieci uczą się przez to porządku, a powtarzalność i konsekwencja rodzą poczucie bezpieczeństwa, spokoju i harmonii.

Otoczenie w jakim przebywa dziecko jest bardzo ważne ponieważ w tej fazie rozwoju nauka odbywa się niemal nieświadomie. Dziecko mimowolnie chłonie otaczające je bodźce i wrażenia i jest to percepcja bezkrytyczna. Dlatego tak istotny jest sposób w jaki powinno się wówczas traktować dziecko. W Karuzeli Montessori traktujemy każde dziecko z szacunkiem i miłością, nie krytykujemy, nie poprawiamy, lecz podążamy za jego potrzebami, ufamy mu. Nasi nauczyciele są zawsze gotowi do pomocy dziecku, nie wywierając jednak na nie zbędnego nacisku.

Dzieci pracują indywidualnie, pozwala to uniknąć współzawodnictwa i porównywania. Środowisko przedszkola jest zorganizowane tak aby dzieci, prawie wszystko mogły zrobić samodzielnie. Zachęca je to do bycia samodzielnym i pozwala rozwijać poczucie własnej wartości. Dzieci uczą się również w ten sposób czerpać satysfakcję z własnych osiągnięć i samodzielnie podejmować decyzje.

Otoczenie w naszym przedszkolu jest zorganizowane tak, aby dziecko, w sposób bezpieczny, miało dostęp do wszystkich pomocy, tak aby w pracy zaangażowane były wszystkie jego zmysły. Nauka w Karuzeli opiera się na specjalnych, uporządkowanych tematycznie pomocach dydaktycznych. To dziecko decyduje z jaką pomocą chce w danym momencie pracować oraz jak dużo czasu temu poświęci. Nauczyciel zaś pełni rolę obserwatora, nie ingeruje w jego pracę, a jedynie podąża za nim, pokazuje i wspiera w samodzielności. Pomaga kiedy dziecko tego potrzebuje, ale nie wyręcza go.

Podążanie za dzieckiem

Każde dziecko ma swój indywidualny rytm i tempo nauki. W innym, niż pozostali, momencie ma najlepszy dla siebie okres na przyswajanie określonych treści. Naukę liter, liczenia, czy poznawanie środowiska. Zadaniem nauczyciela Montessori jest natomiast stworzenie każdemu z nich odpowiednich warunków, aby mogły podążać za swoimi zainteresowaniami. Wówczas będą uczyć się chętnie i bez wysiłku. W Karuzeli, zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, to dzieci wybierają czym w danej chwili będą się zajmować, ile czasu na to poświęcą, i czy będą pracować samodzielnie, czy też w grupie. Przy zachowaniu tej swobody, każdego obowiązują jednak jasne zasady. Przede wszystkim przedmioty zawsze należy odłożyć na przeznaczone dla nich miejsce, dążyć innych szacunkiem i nie przeszkadzać inny dzieciom w wypełnianiu zadań.

Dzieci są bardzo zainteresowane czynnościami, których na co dzień nie pozwala się im wykonywać. Intrygują je narzędzia i przedmioty, których na co dzień mogą używać tylko dorośli. Dla tego w naszym przedszkolu dajemy im możliwość zaspokojenia tej naturalnej ciekawości. Dzieci samodzielnie przygotowują śniadania, uprawiają rośliny, mogą zrobić pranie, czy też samodzielnie użyć zmiotki i szufelki. Dzieci w poszczególnych fazach rozwoju przechodzą różne etapy zainteresowań. Odpowiednio przygotowane oddzielne strefy do ćwiczeń z działów życia codziennego, sensoryki, edukacji matematycznej, edukacji językowej oraz nauki biologii i geografii wyposażone są w odpowiednie materiały dydaktyczne Montessori i tworzą spójna logiczną całość.

Karuzela Montessori
Punkt Przedszkolny

ul. Ujejskiego 19
81-405 Gdynia

karuzela.montessori@gmail.com
Dyrektor: 517 267 657
Przedszkole: 514 248 077