Oferta

Punkt Przedszkolny „Karuzela Montessori” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 przez cały rok, za wyjątkiem dwóch tygodni sierpnia oraz dni ustawowo wolnych, a także corocznie ustalanych przerw, które ogłaszane są w miesiącu wrześniu po Radzie Pedagogicznej poprzedzającej rok szkolny.

W ramach czesnego oferujemy

  • realizację podstawy programowej,
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodą M. Montessori,
  • codzienne zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia muzyczno – ruchowe,
  • współpracę z psychologiem,
  • grupowe zajęcia logopedyczne,
  • warsztaty z psychologiem dla rodziców,
  • warsztaty Montessori dla rodziców,
  • przedstawienia okolicznościowe.

W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Karuzela Montessori
Punkt Przedszkolny

ul. Ujejskiego 19
81-405 Gdynia

karuzela.montessori@gmail.com
Dyrektor: 517 267 657
Przedszkole: 514 248 077