Misją naszego przedszkola jest

towarzyszenie dziecku w odkrywaniu świata, poprzez kreatywną naukę oraz zabawę. Codzienne wspieranie jego rozwoju by w miarę swoich potrzeb i zainteresowań, czerpało radość i satysfakcję w drodze do osiągania samodzielności.

Karuzela Montessori to kameralne przedszkole położone w nadmorskiej dzielnicy Gdyni Wzgórze Św. Maksymiliana. Bardzo łatwo do nas dojechać ulicą Legionów. Grupa przedszkolaków liczy maksymalnie piętnaścioro dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje troje wykwalifikowanych nauczycieli. Pozwala to na bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka oraz realne skupienie się na szczególnych potrzebach każdego z nich.

W naszej pracy opieramy się na metodzie nauczania według Marii Montessori, która pozwala w sposób skuteczny przygotować dzieci do nauki w szkole oraz późniejszego życia.
Na równi z rozwojem intelektualnym stawiamy rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, starając się aby nauka stała się dla niego fascynującym doświadczeniem. Wierzymy, że powinna ona podążać w kierunku zgodnym z zainteresowaniami dziecka i przebiegać w jego własnym, najlepszym dla niego tempie.
Niewielkie liczba dzieci w grupie oraz kameralne otoczenie naszego przedszkola, tworzy spokojną, bezpieczną, niemal rodzinną atmosferę, w której dzieci wspaniale rozwijają się, wspierają i współpracują bez zbędnej rywalizacji. Dzięki temu mogą wyrosnąć na szczęśliwych, pewnych siebie, ciekawych świata i doskonale przygotowanych do życia ludzi.

Wsparcie pedagogiczne i troskliwą opiekę
zapewnia doświadczony zespół:

Paulina Szymańska

Dyplomowany nauczyciel Montessori, założycielka i dyrektorka Karuzeli, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Wielka entuzjastka pedagogiki Marii Montessori, dla której praca na rzecz rozwoju przedszkola jest wyzwaniem, celem i... najwspanialszym hobby.

Monika Hejnicka

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dyplomowany nauczyciel Montessori. Z niezwykłą pasją i zaangażowaniem wciela w życie idee Marii Montessori. Merytoryczna, kreatywna i bardzo odpowiedzialna. Jej łagodne usposobienie, cierpliwość i życzliwość w podejściu do dzieci wnoszą do Karuzeli ciepłą, przyjazną wręcz domową atmosferę.

Kamila Winiarska

Sympatyczna, niezwykle empatyczna absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Otwarta na świat i ludzi, a zwłaszcza dzieci, dlatego wybór studiów był dla niej oczywisty. Uwielbia pracę z dziećmi, z wielkim zaangażowaniem dba o ich rozwój i jak sama często podkreśla: uśmiech i radość dziecka z pomyślnie wykonanego zadania, jest dla niej osobistą satysfakcją.

Karuzela Montessori
Punkt Przedszkolny

ul. Ujejskiego 19
81-405 Gdynia

karuzela.montessori@gmail.com
Dyrektor: 517 267 657
Przedszkole: 514 248 077